DTC 1500

DIRECT-TO-CARD PRINTER- DTC 1500

  • Inovativne i jednostavne za primjenit sigurnosne značajke poput:
    • resin scramble zaštite podataka – brisanje sadržaja sa ribona
    • vodeni žig preko overlay panela koji može biti korisnički definiran ( logo, tekst i sl.)
  • pristupačan omjer cijene uz kvalitetu opcije punog te ribona sa pola panela čime se postižu niže cijene gotovih kartica te niži ukupan trošak printera

Modularan dizajn, te produktivnost koja se može primjenjivati na veće serije, mogučnost nadogradnje te povećanje sigurnosnih značajki

Energetska učinkovitost, GreenCircle® certifikat za potošnju leektične energije te korištenje ekološki prihvaljivih zamjenjivih ribona ( ECO )

Prigodan za vladine udruge i organizacije, fakultete i škole, zdravstvene ustanove, avioprijevoznike, te mala do srednja poduzeća.

Uz značajke vodenog žiga, lozinkom zaštićenog pristupa, AES 256 podatkovnu enkripciju  te funkciju brisanja sa ribon trake koji čine istu nečitljivim povećana je sigurnost korisnika usluga.

Još jedna od inovativnih značajki je opcija “resin threshold” koja omogućuje printanje pravog “K-panela” na željenim djelovima kartice čime dobivamo jasniji i tamniji otisak teksta i barkoda.

Dodatne opcije za printer DTC 1500 su:

  • Obostani ispis (aktivacija pomoću RFID čipa)
  • Laminacijska jedinica
  • Opcije enkodiranja kartica