ID KARTICE

ID sustavi

Printeri ID kartica

Ponuda kartičnih pisača i potrošnog materijala

ID Kartice

Personalizirane kontaktne i beskontaktne kartice

Servis

Popravak Fargo HID printera i uređaja za kontrolu ulaza

Programska podrška

Software za dizajniranje i personalizaciju kartica

Kontrola pristupa

Sustavi kontrole pristupa i evidencija radnog vremena, video nadzora.

.