Kontrola pristupa

BASYS Time

integralno web rješenje za sigurnost, INTIS-ov proizvod vrhunske tehnologije koje uz stručnu podršku osigurava visoku pouzdanost i raspoloživost sustava kontrola pristupa i evidencija radnog vremena, video nadzora.

Kontrola pristupa namijenjena je za tehničku zaštitu zgrada ili njihovih dijelova. Zadatak sustava je omogućavanje prolaza isključivo ovlaštenim osobama.

Dostup se omogućuje ili sprečava automatskim djelovanjem sustava, aktiviranjem fizičkih barijera– najčešće putem električnih prihvatnika ugrađenih u dovratke.

Evidencija radnog vremena zaposlenih bitna je komponenta nadzora i upravljanja suvremenim poslovnim procesima. Sustavi evidencije radnog vremena prikupljaju i obrađuju podatke koji omogućuju  djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, sve važnijim dijelom suvremenog poslovanja.

Korisnici najčešće uz sustav koriste ID kartice, RFID privjeske, bluetooth evidenciju preko mobilnih uređaja te druge načine prijave.

 

Kontrola ulaza u klub je mobilni sustav za kontrolu pristupa na događanje u klubu sastavljen od BASYS Club Cloud aplikacije, IoT barijera i ručnih terminala s BASYS Club Mobile aplikacijom. Osnovne odlike sustava su veći konfor gostiju, smanjena mogućnost korištenja krivotvorenih ulaznica, povezivanje sa sustavima za prodaju ulaznica, statistike i ingormacije o popunjenosti u realnom vremenu ..

Kontrola ulaza na stadion je fleksibilan sustav kontrole pristupa namijenjen za sportska događanja. On-line web aplikacija BASYS Stadium prikazuje real time podatke o popunjenosti stadiona, tribina, sektora. BASYS Stadium u on-line modu komunicira sa sustavom za prodaju karata, autorizira validne karte i aktivira barijere ili signalizira validni kod na ručnom terminalu.

Kontrola ulaza na event je mobilni sustav za kontrolu pristupa na događanje. Srce sustava je BASYS Event je on-line web aplikacija s real time podacima o popunjenosti kako ukupnoj tako i po predefiniranim zonama. Sustav u on-line modu – karte se provjeravaju na serveru i istovremeno šalju na barijere i ručne terminale tako da se u slučaju potrebe može preći na off-line mod.

Nadzor obilazaka 

 BASYS Time Guard omogućuje jednostavno i učinkovito praćenje rada osoblja koje unutar zadanog vremena obilazi objekte, pogone ili uređaje. Sustavi kontrole-nadzora – obilazaka su važan čimbenik sigurnosti i redovitog održavanja zgrade ili kompleksa.