Programska podrška

Asure ID 7 je softver za dizajniranje i personalizaciju ID kartica. Jednostavan je za uporabu. Spaja se na različite tipove baza podataka. Uz grafičku obradu omogućuje i programiranje kartica (magnetska traka, smart chip, barcode itd.). Odlikuje ga jednostavan, brz i kvalitetan otisak željenog broja kartica na jednom od Fargo kartičnih printera, uz istovremeni upis elektroničkog zapisa na magnetsku traku ili smart chip ugrađen u kontaktnu ili beskontaktnu karticu.

 

Grafičke podloge mogu biti izrađene u bilo kojem standardnom alatu (Adobe Photoshop, CorelDraw, Macromedia Freehand, itd.), a moguće je kombinirati logotipe, fiksne i promjenjive tekstove, fotografije osoba, barkodove, i druge grafičke elemente.

Korisnik može odabrati između četiri verzije softvera ovisno o razini usluge koja mu je potrebna, a to su:

  • Solo
  • Express
  • Enterprise
  • Exchange 

Usporedba mogućnosti Asure ID 7 verzija